Super Facial Serum: Din gåva vid köp för minst 950kr – Kod: SUPERSERUM

Verso Journal

Vetenskapen bakom professionell hudvård

    16 · 10 · 2022

Versos filosofi bygger på att erbjuda hudvård verifierad i vetenskapen. Denna filosofi var i allra högsta grad närvarande under de åtta år vi utvecklade NEAR 1, vår egen patenterade molekyl.

För att materialisera visionen om att skapa något med den bästa formulan och med störst effektivitet sökte vi assistans av Doktor Graziano Castaldi. Från hans laboratorium i utkanterna av Milano, fokuserade han på de centrala delarna i processen; att bygga molekylen, stabilisera den och göra den löslig. 

Vi fick möjlighet att prata med Doktor Castaldi om vetenskapen bakom NEAR 1 och hudvård (hans svar är översatta från engelska enligt originalintervjun).

KORT BIOGRAFI

Födelseland och ort:

Italien, Novara

Professionell bakgrund:

Ph. D. i kemi från universitetet i Milano.  

Har innehaft en rad vetenskapliga positioner både i Italien och internationellt. Bland dessa, Director of R&D på Zambon Group S.p.A. (Italien), VD på Chemessentia s.r.l. Chemo Group (Madrid) och VD på Chemelectiva s.r.l. (Italien). 

Har därutöver författat 35 vetenskapliga publikationer i ledande vetenskapliga journaler samt är upphovsman till fler än 150 patent med globalt godkännande.

Intressen och hobbies:

Att läsa, sport, cykla och vandringar.

Familj:

Fru: Adriana, Dotter: Marta, Son: Michele

Dr. Castaldi, tack för att du tar dig tid att prata med oss!

- Det är ett nöje för mig att få berätta vår gemensamma historia och äventyret tillsammans med Verso inom den kosmetiska världen.

Du driver Chemelectiva, ett laboratorium som ligger utanför Milano. Kan du berätta lite mer om företaget och de olika typer av projekt som ert laboratorium är involverat i?

- Företaget startades 2008 med målet att bli en viktig spelare inom fältet för processutveckling inom aktiva farmaceutiska ingredienser. Så här långt har Chemelectiva utvecklat många processer för nya farmaceutiska produkter som framgångsrikt förts över till industriell kommersiell produktion. Parallellt med det har vi använt samma syn på, och process för, kosmetiska aktiva ingredienser vilka nu används för kosmetiska produkter.

Utvecklingen av NEAR 1 startade redan 2014. Kan du berätta hur du blev en del av processen och mötte vår VD, Lars?

- Jag mötte Lars 2010 och vi inledde ett samarbete för Retinyl Retionate (Retinol 8) vilket nu regelbundet tillverkas och tillhandahålls med hjälp av Chemelectivas teknologi. Den här inledande framgången förde oss och våra diskussioner närmre varandra och vi samarbetade för att hitta en ny och innovativ molekyl med överlägsen prestanda och effektivitet. Som nu är känt, designade och utvecklade vi, framgångsrikt, tillsammans NEAR 1.

På Verso lever vi efter vår filosofi som står i att erbjuda effektiv hudvård som är vetenskapligt verifierad. Att vi fått samarbeta med dig under utvecklingen av NEAR 1 har således varit väldigt värdefullt. Som vi vet är molekyler basen i kemin och ett exempel på en molekyl är H2O (vatten). Kan du hjälpa oss beskriva hur det var att skapa en ny molekyl?

- Strategin bakom att bygga en ny molekyl börjar med att utgå från enkla molekyler och addera vetenskaplig kunskap om hur man skapar ett kemiskt band. Därefter läggs pusslet som krävs för molekylen. Det slutliga pusslet representeras av den nya målmolekylen som sätts samman genom att binda de tillgängliga enkla tillgängliga bitarna.

Man kan förmoda att driva ett utvecklingsprojekt i ett laboratorium är en rigorös och tidskrävande uppgift. Kan du ta oss igenom några av de generella stegen i processen?

- Ja, det är ganska tidskrävande. Först och främst kräver det en undersökning av reaktionsbetingelsen för att uppnå den önskade omvandlingen. Därefter påbörjas utvecklingsfasen. Den senare kräver tid på grund av parametriseringen av det nödvändiga villkoret för att skala upp och industrialisera processen. Allt med hänsyn till den slutliga kvaliteten, säkerheten, miljöpåverkan och avfallshantering, och sist men inte minst kostnaderna.

Du och ditt team har varit involverade i projekt inom de farmaceutiska och kosmetiska fälten i många år. Vad var er huvudsakliga utmaning under arbetet med NEAR 1 molekylen?

- Den största utmaningen var att definiera den kemi (reagenser och betingelser) som ska antas för att uppnå de nya bindningar som ska utformas och därmed uppnå den slutliga nya molekylen.

En beståndsdel i molekylen är A-vitamin; vilka karaktärsdrag och fördelar har A-vitamin i modern hudvård?

- A-vitamin är välkänt och används effektivt i den systemiska och utvärtes (topikala) behandlingen som på ett fördelaktigt sätt påverkar olika biologiska aktiviteter såsom differentiering av olika epitelvävnader i huden.

Niacinamid är den andra hälften av NEAR 1 molekylen. Det fungerar som en möjliggörare och stabilisator av A-vitamin i molekylen. Kan du ge en överblick av hur det fungerar?

- Niacinamid (vitamin B3) är känd för sina antioxidativa egenskaper som skyddar huden från de synliga effekterna av miljörelaterade stressfaktorer. Tanken var att koppla samman A-vitamin med vitamin B3 på ett stabilt sätt för att generera en ny molekyl med förhöjda skyddande egenskaper, precis som vi finner i NEAR 1.

Skulle du säga att ”genombrottssögonblicket” i en process som den här, kan jämföras med att springa ett maraton? Det vill säga; att springa en lång sträcka, förbruka mycket energi för att slutligen nå framgång.

- Mer än ett maraton. Som ett maraton med en hinderbana.

Återigen, tack för att du tog dig tid att prata med oss och för att ha varit en viktig del av NEAR 1:s födelse.

- Inga problem! Det är alltid ett nöje att få förklara och dela kunskapen kring NEAR 1 samt bidra till dess framgång.

SIGNA UPP & FÅ 15% RABATT PÅ DIN NÄSTA ORDER